© Delcanto 2024

Voor wie en hoe werkt het?

Voor wie?

Het koor van Delcanto is toegankelijk voor iedereen die kan zingen maar wij streven ook naar een redelijk niveau. Daarom zijn de projecten niet geschikt voor mensen die nog nooit hebben gezongen in een koor. Als u twijfelt of u mee kunt doen dan kunt u het best even contact opnemen met Tamara Obreskova. Het is niet noodzakelijk dat u bladmuziek kunt lezen. Het is wenselijk dat u thuis studeert en een aantal partijen goed uit het hoofd leert. Hierdoor kan op de repetitie vooral aan de samenzang gewerkt worden. Wilt u in een koor zingen maar bent u beperkt in uw tijd, dan is dit projectkoor de oplossing. Gedurende de donkere maanden werkt u samen met de andere koorleden en de dirigent aan een mooi project en voert het tot slot een aantal keren uit.

Hoe werkt het?

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving met het verzoek om uw bijdrage (per project verschillend) over te maken op rekeningnummer NL 21 INGB 0008 2280 55 t.n.v. Stichting Delcanto te Delft o.v.v. de projectnaam. Wij zenden u de bladmuziek per mail toe. U kunt dan alvast beginnen met studeren. Op de eerste repetitie wordt kort kennis gemaakt, de groepen (partijen) geformeerd en gestart met de repetitie. De dirigent zal zoveel mogelijk aangeven welke stukken zij de daaropvolgende week wil instuderen. Hierdoor kunt u zich optimaal voorbereiden. Natuurlijk kan de dirigent besluiten andere stukken te repeteren. Uiteindelijk moet elk stuk goed ingestudeerd zijn. Zorg dus dat u alle stukken altijd bij u heeft op de repetitie.
AANMELDEN AANMELDEN
© Delcanto 2024

Voor wie en hoe werkt het?

Voor wie?

Het koor van Delcanto is toegankelijk voor iedereen die kan zingen maar wij streven ook naar een redelijk niveau. Daarom zijn de projecten niet geschikt voor mensen die nog nooit hebben gezongen in een koor. Als u twijfelt of u mee kunt doen dan kunt u het best even contact opnemen met Tamara Obreskova. Het is niet noodzakelijk dat u bladmuziek kunt lezen. Het is wenselijk dat u thuis studeert en een aantal partijen goed uit het hoofd leert. Hierdoor kan op de repetitie vooral aan de samenzang gewerkt worden. Wilt u in een koor zingen maar bent u beperkt in uw tijd, dan is dit projectkoor de oplossing. Gedurende de donkere maanden werkt u samen met de andere koorleden en de dirigent aan een mooi project en voert het tot slot een aantal keren uit.

Hoe werkt het?

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving met het verzoek om uw bijdrage (per project verschillend) over te maken op rekeningnummer NL 21 INGB 0008 2280 55 t.n.v. Stichting Delcanto te Delft o.v.v. de projectnaam. Wij zenden u de bladmuziek per mail toe. U kunt dan alvast beginnen met studeren. Op de eerste repetitie wordt kort kennis gemaakt, de groepen (partijen) geformeerd en gestart met de repetitie. De dirigent zal zoveel mogelijk aangeven welke stukken zij de daaropvolgende week wil instuderen. Hierdoor kunt u zich optimaal voorbereiden. Natuurlijk kan de dirigent besluiten andere stukken te repeteren. Uiteindelijk moet elk stuk goed ingestudeerd zijn. Zorg dus dat u alle stukken altijd bij u heeft op de repetitie.
AANMELDEN AANMELDEN Meedoen als solist? Meedoen als solist?